Night Diamond Bloody Red - Unavailable

HACKED BY
Hobolo

Bismillahirrahmanirrahim "Biz Türkler temiz Müslümanlarız. Bid'at nedir, bilmeyiz. Onun için Allah bizi aziz kıldı." Sultan Alparslan , "We Turks are clean Muslims, we do not know what is Bid'ah, so Allah made us holy." Sultan Alparslan